Careers

Join Our Dynamic Team

We are recruiting talent for various positions. Come join our growing dynamic team!

1. KERANI AKAUN

KELAYAKAN:

 • Berumur di antara 22 hingga 35 tahun.
 • Warganegara Malaysia (Lelaki Sahaja).
 • Minimum Diploma
 • Gaji RM 1700

2. EKSEKUTIF OPERASI

KELAYAKAN:

 • Berumur di antara 30 hingga 40 tahun.
 • Warganegara Malaysia (Lelaki Sahaja).
 • Bahasa Pertuturan / Penulisan :  Melayu / English
 • Minimum Ijazah Sarjana Muda dari universiti yang diiktiraf dalam apa-apa bidang.
 • Mempunyai pengalaman dalam chain store management, buyer, pemasaran produk makanan sejuk beku atau retail.
 • mempunyai kenderaan sendiri, boleh travel extensively dan boleh bekerja lebih masa.
 • Gaji minima RM 3500

3. EKSEKUTIF PENGELUARAN

KELAYAKAN:

 • Membantu dan bertanggungjawab bersama Jabatan untuk mencapai sasaran pengeluaran dengan mengekalkan keselamatan dan operasi yang  efisien serta penghasilan pengeluaran mencapai kualiti yang ditetapkan.
 • Bertanggungjawab di dalam penjadualan kerja bagi kakitangan, mengadakan pemeriksaan/pemantauan untuk memastikan ketepatan cetakan tarikh, pembungkusan produk, perlabelan, penghasilan produktiviti harian dan melapor maklumat serta ketidakakuran kepada pihak Pengurusan.
 • Bertanggungjawab di dalam memastikan produk yang dihasilkan adalah mengikut masa dan mematuhi kualiti yang ditetapkan.
 • Mengawasi proses pengeluaran dan mengatur jadual pengeluaran berdasarkan sasaran serta apabila dikehendaki.
 • Memastikan panduan keselamatan & kesihatan diikuti dan dipatuhi semua kakitangan untuk mengelakkan kemalangan.
 • Menyelia dan memberikan motivasi yang berterusan terhadap semua kakitangan.
 • Menyelesaikan masalah di dalam pengeluaran dan berusaha kepada peningkatan berterusan di line pengeluaran, peningkatan produktiviti dan pengurangan sisa pembuangan.
 • Memastikan semua rekod pengeluaran disimpan baik dan dikemaskinikan seperti yang diperlukan di dalam SOP.
 • Memantau latihan ‘on job training’ kepada kakitangan di dalam mengendalikan mesin, pemprosesan dan pembungkusan.
 • Membantu Ketua jabatan di dalam merancang tenaga kerja, memeriksa keadaan mesin dan penyediaan bahan mentah bagi operasi pengeluaran berjalan lancar.
 • Memastikan kebersihan sentiasa diamalkan ‘5S’ di dalam kawasan pengeluaran dan sekitarnya.
 • Bertanggungjawab di dalam menilai prestasi kakitangan bawahan untuk pengesahan jawatan dan kenaikan pangkat/gaji.
 • Bekerjasama dengan Jabatan Penyelenggaraan di dalam memantau kebersihan mesin dan keadaan mesin yang baik serta mengawasi pembersihan yang dilakukan oleh kakitangan sanitasi.
 • Lain-lain tugas yang dipertanggungjawab yang diberikan oleh pihak pengurusan.
 • Basic : RM 3200-RM 3500
 • Elaun makan : RM 5/hari

Jika berminat sila hantar resume ke [email protected]